Data Zbanowany Admin Czas
2017-10-19 19:43:31 NO DOBRAJohnny 1 h (E)
2017-10-13 20:40:03 Richard WattersonJohnnyPermanent
2017-10-08 18:39:10 NupJohnnyPermanent
2017-10-07 22:24:07 greedyJohnnyPermanent